Polityka prywatności

I. Informacje ogólne.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest operator Serwisu rotomrent.pl jest Rotom Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Polna 19, Komorniki, 55-300 Środa Śląska, NIP: 895-17-96-971, REGON: 932933575, wpis do KRS 0000176545 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy.
Wszelkie zapytania i wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych w Rotom Polska Sp. z o.o. należy kierować pod adres ido@rotom.pl

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez Ambitic. z siedzibą w Eindhoven w Holandii (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem http://ambitic.nl)
poprzez narzędzie monitorujące Google Analytics dostarczane przez Google Inc.
4. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

II. Informacje w formularzach.
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Administrator danych osobowych jest jednocześnie jedynym odbiorcą przetwarzanych danych osobowych.

Dane wprowadzane za pomocą formularza nie są udostępniane lub powierzane do przetwarzania podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji, przeniesienia danych i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie (zapomnienia). Usunięcie danych może spowodować brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.

Z zastrzeżeniem nadrzędnej roli postanowień art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, Serwis przetwarza dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ww. Rozporządzenia. tj. wyłącznie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych, tj. zoptymalizowania jakości świadczeń realizowanych na rzecz odbiorców dostaw lub usług Administratora danych osobowych

Dane podawane w formularzach są przetwarzane w zakresie, o którym mowa powyżej, wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania lub kontaktu handlowego.

Dane podane w formularzach mogą być przekazane stronom trzecim, tj. podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK) lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies.
Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

w celu szybszego ładowania strony rotom.pl w przypadku ponownego jej odwiedzenia
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera.
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP.
V. Google Analytics
Ruch na stronach rotomrent.pl monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. Dane te to np. używana przeglądarka lub adres IP., nie będą one nigdy udostępniane przez nas podmiotom trzecim.

VI. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.
Dane podlegają udostępnieniu lub powierzeniu do przetwarzania stronom trzecim (podmiotom zewnętrznym) wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych, tj. w celach niezbędnych do realizacji zapytania, nie w celach marketingowych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane lub powierzane do przetwarzania wyłączenie za zgodą tej osoby.

Serwis internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego w Witrynie:

imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu
nazwa firmy
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla przesłania zapytania lub dokonania rejestracji w ramach Witryny. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych, uregulowaną w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z następującymi dostawcami usług:

Benhauer Sp. z o.o.

Provider Sp. z o.o.

Ambitic

Hotjar Ltd

VII. Usunięcie danych
W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera od firmy Rotom Polska należy kliknąć link „Zrezygnuj z newslettera” dostępny w stopce każdego newslettera

W celu usunięcia danych osobowych i zaprzestania ich przetwarzania przez firmę Rotom Polska należy wysłać oświadczenie o chęci usunięcia danych na adres: ido@rotom.pl. Oświadczenie musi być wysłane z maila, który widnieje w naszej bazie danych.

VIII. Zarządzanie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: ido@rotom.pl

2. Form Information
The service collects information voluntarily provided by the user.
The service can also save the connection settings (time, IP address, …)
Form data is not made available to third parties without the consent of the user.
The data provided in this form can represent data files, the file is saved by the Service Provider in the register kept by rotomrent.co.uk
If the form data can identify the person, then that person may view, edit and request to cease processing your information at any time. It may, however this will lead to a lack of access to some of our features.
The data contained in this form are processed in the order resulting from the function of a particular form, for example: in order to process your application, please contact the sales department.
Data contained in forms can be transferred to some technical services – particularly the provision of information on the website or other entities working in the operator’s field

3. Information on Cookies files
This site uses cookies files.

Cookies are computer files, text files that are stored especially in the terminal equipment of the service user and are designed for use in relation to the Web service. Files of this type usually contain the name of the site, the duration of storage, and a unique number.
The entity will be placed on the terminal equipment of the service user and the operator of the portal or entities who cooperate with it, will have access to cookies.
Cookies are used for the following purposes:
a. produce statistics that help to understand how portal users use our website, which helps improve the structure and content.
b. User maintenance service of the session (after login) so that the user does not have to retype the password each time you connect a site page.
c. to remember the composition of the basket in the online shop
d. determining a profile to display its materials suitable advertising networks, particularly on the Google Network.

The service uses two kinds of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the terminal equipment of a user log on until the time the site was abandoned or dissimilarity of the software (web browser). Persistent cookies are stored in a user’s terminal equipment for the time specified in the cookie settings or until removed by the user.
The web browsing software (browser) allows the storage of cookies on the user’s terminal equipment. Portal users can change the settings of the browser. The Web browser allows you to delete cookies. You can also automatically block cookies. For details, see Help or the documentation for your web browser.
The use of cookies Restrictions can affect some of the features available on the website.
Cookies provided in the terminal equipment of a user and the site can also be used in cooperation with the operator of the service to advertisers and partners, as well as payment operators.

We recommend that you read the privacy policies of these companies and learn how to use cookies operated in the statistics: Privacy Policy Google Analytics
Cookies can be used by ad networks, especially the Google network to display ads specific to how you use the site. To do this, it can keep the information on the user navigation path and time remaining on the page.
As regards information on user preferences gathered by the Google Display Network, you can view and change the cookie information with a tool: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Connect to Server
Information on some of the user behavior are sent to the server. This data is used only to administer the site and provide the most efficient services in accommodation.
Resources are identified by URLs. They can be saved:
a. At the time of application,
b. Time to send a response,
c. the name of the client station – identification established by the HTTP protocol,
d. information about errors that have occurred in the implementation of the HTTP transaction,
e. URL of the page previously visited by the user (reference link) – if there has been a change of the reference on the Web site,
f. information about the user’s browser,
g. information about the IP address.

Data above are not associated to a specific person.
These numbers are used only for server administration.

5. Sharing and Data Processing
Data can be communicated to third parties only to the extent permitted by law.
The data that enable the identification of the individual are available only with the consent of the person.
An operator may be required to provide the information collected by the site to the authorities entitled to respond to the legitimate demands of the scope of the request.

6. Managing Cookies Files – How?
If you do not wish to receive cookies, you can change the settings of your browser. However cookies are needed for authentication, security, maintenance, user preferences, and in extreme cases it can prevent you from using the Site.

To manage your cookie settings, select from the following list system the browser, and follow the instructions:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry